אודות

מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

עורך אחראי: עדי אופיר

עורכים ראשיים: מירב אמיר, רותי גינזבורג, איתי שניר

מערכת: אודי אדלמן, דקלה בייטנר, יעל ברדה, מיכל גבעוני, אריאל הנדל, רועי וגנר, נועם
יורן, אורי ערן, זאהייה קונדוס.

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים;
ד"ר פיני איפרגן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן והחוג ללימודים הומניסטיים, מרכז
שלם; פרופ׳ לואיז בית-לחם, החוג לאנגלית, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' ישי
בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' ניב גורדון, החוג לפוליטיקה וממשל,
אוניברסיטת בן גוריון; פרופ׳ עדו גייגר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון; פרופ' רות
הכהן-פינצ'ובר, החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ׳ אנבל הרצוג,
בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה; פרופ' עדית זרטל, המחלקה ללימודי יהדות,
אוניברסיטת בזל; ד"ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’
שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ׳ ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי
שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה; ד"ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה,
אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’ דני פילק, החוג לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון; פרופ’
רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב;
פרופ' אלי פרידלנדר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב; הגר קוטף, המחלקה למחשבה
פוליטית השוואתית, SOAS אוניברסיטת לונדון; פרופ’ רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' גלילי שחר, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב

רכז מערכת: חמי שיף

עיצוב גרפי: רונן אידלמן

עריכה לשונית: יסמין הלוי

ליצירת קשר: mafteakh@post.tau.ac.il

ISSN 2224-4557