אודות

מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית

יוצא לאור מטעם קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

עורך אחראי: עדי אופיר

עורכים ראשיים: מירב אמיר, רותי גינזבורג, איתי שניר

מערכת: אודי אדלמן, דקלה בייטנר, יעל ברדה, מיכל גבעוני, אריאל הנדל, רועי וגנר, נועם יורן, אורי ערן, זאהייה קונדוס.

מועצת המערכת: פרופ’ ירון אזרחי ז”ל, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד”ר פיני איפרגן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן והחוג ללימודים הומניסטיים, מרכז שלם; פרופ׳ לואיז בית-לחם, החוג לאנגלית והתוכנית ללימודי תרבות, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ’ ישי  בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’ ניב גורדון, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת קווין מרי בלונדון; פרופ׳ עדו גייגר, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון; פרופ’ רות הכהן-פינצ’ובר, החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ׳ אנבל הרצוג, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה; פרופ’ עדית זרטל, המחלקה ללימודי יהדות, אוניברסיטת בזל; ד”ר ראיף זריק, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’ שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ומכון ון ליר בירושלים; פרופ׳ ניצן ליבוביץ’, הקתדרה ללימודי שואה ואתיקה ע“ש אפטר, אוניברסיטת ליהיי, פנסילבניה; ד”ר ענת מטר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’ דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון; פרופ’ רבקה פלדחי, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב; ד”ר הגר קוטף, המחלקה לפוליטיקה, SOAS אוניברסיטת לונדון; פרופ’ רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’ גלילי שחר, החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב

רכזי מערכת: חמי שיף, אליה מילנר

עריכה לשונית: יסמין הלוי

ליצירת קשר: politicalexicon@gmail.com

ISSN 2224-4557