קול קורא

קול קורא להגשת מאמרים

מפתח – כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית

כתב העת המקוון מפתח, שיוצא לאור משנת 2010, מיועד ליצירה ולפיתוח של דיון ביקורתי מקיף במושגי היסוד של השיח הפוליטי העכשווי, שבמרכזו תפיסה לאומית-ליברלית או ניאו-ליברלית של מדינת הלאום. תכליתו של מפתח היא יצירת לקסיקון פוליטי פתוח אשר ניזון מכיווני מחשבה שהתפתחו במאה העשרים במסגרת הפילוסופיה הקונטיננטלית או בהשראתה.

המאמרים הלקסיקליים הכלולים במפתח לא מתמקדים בהוגים, בשיטות או בטקסטים מסוימים אלא במושגים ספציפיים. מושגים אלה יכולים להיות לקוחים מן המילון הפילוסופי המוכר (כגון: חירות, שוויון, זכויות, ייצוג, צדק וכדו’) או לבטא צורות התבוננות שונות ומקוריות על השלטון ועל התחום הפוליטי (כגון: מרחב, זמן, גוף, טכנולוגיה, אוכלוסייה וכדו’). מושגים רלוונטיים יכולים להיות גם מושגים המתארים מכשיר (מצלמה, מסך, כרטיס מגנטי), אתר (בית, גדר) או מנגנון (משטרה, בית ספר), ובלבד שאלה ישמשו כבסיס לנקודת מבט מקורית על השלטון ועל התחום הפוליטי.

כל מאמר בכתב-העת יוקדש למושג אחד וניתן יהיה לזהות בו מאמץ שיטתי להשיב על השאלה “מהו x?”. הצגת המושג יכולה להיות מעוגנת בתיאוריה מוגדרת אחת או לנוע בחופשיות בין כמה תיאוריות קרובות או מתחרות, ובלבד שהמוקד יהיה במושג עצמו ובמציאות שהוא מעניק לה ביטוי ואשר אותה הוא מפרש. הדיון במושג אמור להציע חידוש באחד או יותר מן ההיבטים הבאים: הבנת המושג עצמו וההקשר התיאורטי שלו; הבנת המציאות הפוליטית שהמושג מאפשר לבטא; הבנה של מגבלות הדיון התיאורטי שאותו המושג מבקש לבקר, להרחיב, או להחליף.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר, אמניות ואמנים להגיש מאמרים ועבודות לפרסום במפתח.

הכתובת למשלוח ולכל עניין אחר: politicalexicon@gmail.com

מפתח רואה אור פעמיים בשנה • המאמרים שיוגשו לכתב-העת יעברו תהליך הכולל שיפוט עמיתים ועבודת עריכה המתבצעת על-ידי סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים • את הטקסטים יש לשלוח בפורמט word בלבד • אורך מאמר נע בדרך כלל בין 5000-8000 מילים • על ההערות לטקסט להופיע בסופו (endnotes) • לפורמט ההפניות, ראו את המאמרים הקיימים באתר • דימויים יש לשלוח כקבצים נפרדים (תוך ציון מיקומם בטקסט) • העקרונות התיאורטיים והמתודולוגיים שמנחים את עריכתו של כתב-העת מפורטים בפתח הדבר של הגיליון הראשון שזמין לקריאה ולהורדה בפורמט PDF בכתובת: https://mafteakh.org/wp-content/uploads/2019/09/1-2010-00.pdf

מפתח יוצא לאור במסגרת עבודתה של קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית הפועלת במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב [  mhc.tau.ac.il ]